Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter af Vision Mentoring med brandnavn High Living og/eller virksomhedsejeren på CVR-nr. 31734460, som kan kontaktet på yes@highliving.dk.


Afvikling, ændring og aflysning

Ved køb af en session eller forløb hos Vision Mentoring modtager du senest 48 timer efter din betaling en mail med forslag til tider til afholdelse af session og/eller forløbet. Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb.

Vision Mentoring har ret til at ændre tidspunktet for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på uddannelser, kurser og workshops. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb, men ny dato tilbydes.

Vision Mentoring har ret til at aflyse købte ydelser, sessioner og forløb mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den eller de aflyste ydelser og sessioner. Vision Mentoring kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den eller de aflyste ydelser og sessioner med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til tilbud om erstatningsydelser eller -sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Ved sessioner er du selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge på de aftalte eller meddelte tider og at du har en velfungerende telefon- og internetforbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Når tidspunktet for en session er aftalt er sessionstiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder online på Skype, inden for 15 min. efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

Ved tilmelding til forløb er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe og uafhængig af årsag.


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms medmindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen. Eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort er ikke momsbelagt.

Der mulighed for at betale med Visa/Dankort, Mastercard og American Express gennem sikker betaling online med Stripe.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Workshops, kurser, mentorforløb, VIP dage, online-forløb, foredrag og andre ydelser skal betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning. Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger via www.simplero.com for kurser of forløb via Simplero portalen.

I nogle tilfælde vil betalingen forgå via en kontooverførsel. Uanset hvilken betalingsform der aftales er indbetaling svarende til tilmeldingen, som er endeligt bindende tilmelding. Ved abonnements- eller ratebetaling trækkes beløbet hver måned på samme dato som din tilmelding med medmindre andet oplyses. Ved indbetaling af 1. rate forpligter du dig til at betale de resterende rater og 1. rate svare til endelig tilmelding.

Forsinket eller udebleven betaling anses ikke som gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen.

Ved forsinket eller udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Vision Mentoring og/eller virksomhedsejer måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab, hvor Vision Mentoring og/eller virksomhedsejer erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den købte ydelse eller produkt som erstatningsansvaret vedrører.

Sessioner og forløb med Vision Mentoring og/eller virksomhedsejer skal altid kun ses som inspiration. Det er altid forbrugerens eget ansvar at vurdere hvad der er relevant for sig, og hvad der er relevant at handle på.

Vision Mentoring og/eller virksomhedsejer er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uafhængigt af om Vision Mentoring og/eller virksomhedsejer har handlet simpelt uagtsomt.


Rettigheder

Vision Mentoring har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Alle digitalt købte produkter på onlineforløb som kan downloades, kan downloades så længe onlineforløbet er i gang, og det er forbrugerens ansvar at downloade materialet inden forløbet slutter.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Vision Mentoring.

Vision Mentoring, High Living og virksomhedsejerens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Vision Mentoring, High Living og virksomhedsejerens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Vision Mentoring berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Vision Mentoring er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Datapolitik

Vision Mentoring indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Læs mere under Cookies- & Privatlivspolitikker på www.highliving.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Vision Mentoring har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

 

Fortrydelsesret for forbrugere

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Vision Mentoring. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres i fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedeoptagelser, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor indbetalingen og dermed aftalen er indgået. Vision Mentoring yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter eller leveres inden for 14 dage fra købsdatoen, og det er ikke muligt at få sine penge retur efter afholdt session. Er der mere end 14 dage til start og fortryder du købet, skal Vision Mentoring underrettes herom senest 14 dage efter købet. Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende.

Har du modtaget en del af en ydelse eller produkt og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi modregner tilbagebetalingen med et rimeligt beløb, for den del af ydelsen der allerede er leveret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i, modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser eller produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest inden for maks. fem måneder.

Når du tilmelder dig et forløb og betaler 1. rate er du forpligtet til at betale efterfølgende rater.

 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Vision Mentoring på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten som første instans.

 

Ændring af betingelser

Vision Mentoring har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af Vision Mentoring med brandnavn High Living, som administreres af ejer og som kan kontaktes på yes@highliving.dk.

 

© 2020. Vision Mentoring. Alle rettigheder forbeholdes.